Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. O jeho zvolanie môže požiadať aj tretina poslancov obecného zastupiteľstva.          

Zasadnutie zastupiteľstva zvoláva a vedie spravidla starosta obce.

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa musí uskutočniť do 30 dní od konania volieb, toto rokovanie zvoláva dovtedajší starosta.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.   

Rokovania obecné zastupiteľstva sú zásadne verejné, vrátane otázok použitia verejných prostriedkov na platy a odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obce a pri prerokúvaní otázok nakladania s majetkom obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovania vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. 

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok  obecného zastupiteľstva.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka