Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne

Samosprávny kraj Prešovský  erb obce
Okres Prešov
Región Dolnotorysský
Prvá písomná zmienka rok 1 299
Nadmorská výška 255 m.n.m.
Počet obyvateľov 820
Celková výmera 936 ha.
IČO 00 327 786
DIČ 2021296673

 

Obec Šarišské Bohdanovce sa nachádza v Košickej kotline v dolnej časti údolia východného prítoku Torysy. Obec leží juhovýchodne 17 km od Prešova a severovýchodne 16 km od Košíc. Leží v údolí potoku „Balky“, ktorý spojac sa potokom brestovskym a varhaňovskym vteká do Torysy. Obec leží v nadmorskej výške 225 m v chotári od 205 m pri Toryse do 295 m.

Obec Šarišské Bohdanovce patrí z hľadiska administratívneho členenia do Prešovského kraja, okres Prešov. Obec je súčasťou osídlenia južne až juhovýchodne od Slánskych vrchov na ľavom brehu Torysy, v územnom páse Prešov – Košice. Z hľadiska záujmového územia sa obec nachádza v záujmovom území Prešova aj Košíc. Okrem Prešova a Košíc spáduje obec Šarišské Bohdanovce za občianskou vybavenosťou aj do okolitých obcí Varhaňovce, Drienov, Nová Polhora a Ploské.

vlajka obceObec Šarišské Bohdanovce je na širšie územie dopravne napojená prostredníctvom cesty III. triedy č. 050201 so smerom Nová Polhora – Mirkovce. Ide o cestu spojovacieho, vnútrookresného významu, ktorá dopĺňa základnú cestnú sieť okresu Prešov. Cesta je vybudovaná v kategórii C 7,5/80. Na cestu III/050201 sa v jednom bode dopravného napojenia napája cesta III/06814, ktorá sa odpája od cesty III/050201 na severozápade smerom na Drienov. Ešte v zastavanom území obce sa na cestu III/050201 napája aj cesta III/06808 smerom na susednú obec Varhaňovce.

Na železničnú dopravu obec nie je napojená. Katastrálne územie obce Šarišské Bohdanovce má severojužne pretiahnutý tvar. Územie sa v južnej časti rozširuje východným aj západným smerom. V juhozápadnej časti územím prechádza diaľnica D-1 smer Košice – Prešov. V celom katastrálnom území sa mimo zastavanej časti nenachádza súvislejšie zalesnená plocha. Väčšie lesné plochy sa nachádzajú až na severozápadnej hranici katastrálneho územia medzi smermi na Drienov a Mirkovce. Obec nemá špeciálne vyčlenenú chatovú alebo rekreačnú lokalitu, ale viacero domov v obci je obývané len rekreačne a víkendovo.  Kompozičnou osou zastavaného územia obce Šarišské Bohdanovce je cesta III. triedy číslo 050201 a druhou Bohdanovský potok, inak nazývaný aj Balka. Severovýchodná časť zastavaného územia má kompozične vejárovitý charakter. Zastavané územie je pomerne husto prerastené vysokou zeleňou, prevažne listnatého charakteru.

Občianske vybavenie a sociálna infraštruktúra

V obci je vybudovaná základná škola s 19 triedami, ročníky 1 – 9. Školu navštevuje v priemere 300 žiakov, z toho 78 detí z obce a 222 detí dochádza z okolitých obcí – Varhaňovce, Brestov, Mirkovce, Niereše, Dúbrava. Škola má telocvičňu a 3 počítačové učebne. V obci je vybudovaný kultúrny dom s kapacitou 300 stoličiek. V obci sa nachádza Obecný úrad, matrika a zdravotné stredisko. V zastavanom území obce sa nachádza pôvodne neskorobarokový, rímsko katolícky kostol, v roku 1925 rozšírený a prefasádovaný, a evanjelický kostol. V južnej časti obce sa nachádza futbalové ihrisko s tribúnou, šatňami a hygienickým zariadením.V budove Obecného úradu je ordinácia praktického lekára. V obci sa nachádza požiarna zbrojnica a pošta.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka