Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Obec Šarišské Bohdanovce môže poskytnúť svojim občanom jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu nevyhnutných a mimoriadnych nákladov, životných potrieb, ktoré nemôžu uhradiť zo svojich bežných príjmov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Šarišských Bohdanovciach. Občan je v hmotnej núdzi, ak si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav

Potrebujete

 • občiansky preukaz
 • doklady o príjme žiadateľa a členov rodiny
 • žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

 

Poplatok

 • bez poplatku

 

Legislatíva
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Obec Šarišské Bohdanovce v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. a VZN obce Šarišské Bohdanovce č. 1/2009 poskytuje opatrovateľskú a odľahčovaciu službu, ktorú môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v obci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Či je žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu, posudzuje posudkový lekár na základe vyjadrenia zmluvného lekára žiadateľa, prípadne správ od odborných lekárov, ktorých žiadateľ navštevuje.

Odľahčovacia služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

Potrebujete

 • žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
 • návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby od lekára
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

 

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

 

Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb

Výška úhrady za opatrovateľskú službu
 • pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci
   
čas a doba poskytovania

úhrada občana za jednu hodinu opatrovateľskej služby

7.00 - 17.00 0,50 €

17.00 - 7.00 a počas dní pracovného voľna a sviatkov

1,00 €
   
 • pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v obci
   
čas a doba poskytovania úhrada občana za jednu hodinu opatrovateľskej služby
7.00 - 17.00 0,50 €
17.00 - 7.00 a počas dní pracovného voľna a sviatkov 2,00 €

 

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby je 1,70 € za hodinu poskytovanej  sociálnej služby.

 

Legislatíva
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
VZN 01/2009 o poskytovaní  sociálnych služieb na území obce Šarišské Bohdanovce

 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka