Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia stavieb

ROZHODNUTIE O URČENÍ / ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Obec Šarišské Bohdanovce v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného čísla.

 
Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla
Potrebujete

  • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku 
  • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla

 

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla
Potrebujete

  • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
  • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

 

Poplatky

  • bez poplatku

 

Lehota na vybavenie

  • do 30 dní

 

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Prešove, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Poplatok za vydanie tabuľky so súpisným číslom: 7,00 €

 

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 

Evidencia stavieb - tlačivá

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka