Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemkuVytlačiť
 

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku


 
 

Rozhodnutie: nariadenie jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šarišské Bohdanovce, lokalita GrúňVytlačiť
 

Rozhodnutie: nariadenie jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň


 
 

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018Vytlačiť
 

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018


 
 

NÁVRH - Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018Vytlačiť
 

NÁVRH - Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018


 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby Účelová komunikácia pre kameňolom BrestovVytlačiť
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby

"Účelová komunikácia pre kameňolom Brestov"


 
 

Projekt: Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí EkotorysaVytlačiť
 

Projekt: Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

projekt na nákup kompostérov z fondov EÚ

Požadované aj schválené počty kompostérov v jednotlivých obciach:

obec

požadovaný počet

Bretejovce

20

Demjata

5

Drienov

70

Drienovská Nová Ves

20

Dulova Ves

100

Fintice

100

Haniska

10

Kendice

20

Kokošovce

20

Lemešany

50

Petrovany

50

Ruská Nová Ves

100

Šarišské Bohdanovce

40

Teriakovce

50

Terňa

80

Tulčík

20

Varhaňovce

60

Vyšná Šebastová

100

Záborské

30

Spolu

945


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Bohdanovce na I. a II. polrok 2019Vytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Bohdanovce na I. a II. polrok  2019


 
 

Rozhodnutie o predĺžení vodoprávneho povoleniaVytlačiť
 

Rozhodnutie o predĺžení vodoprávneho povolenia


 
 

Rozpočet na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 

Rozpočet na roky 2019 - 2021


 
 

Výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2017Vytlačiť
 

Výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2017


 
 

„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
záverečné stanovisko


 
 

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017


 
 

Rozsah hodnotenia (Územný plán obce Šarišské Bohdanovce)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho krajaVytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2018 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie - chodník pri ceste III/3325 (III/050201)Vytlačiť
 


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Program bohoslužieb, farnosť Nanebovzatia Panny Márie BrestovVytlačiť
 

Rímskokatolícka farnosť Brestov

kostol Nanebovzatia Panny Márie (1782)

kostol.jpg
správca farnosti Mgr. Štefúrik Pavol, farár
adresa RKFÚ 082 05 Brestov 44
tel. 051 778 11 53
mobil 0918 483 113
e-mail brestov@rimkat.sk
filiálky Mirkovce, kostol Krista Kráľa (1968)
  Šarišské Bohdanovce, kostol sv. Joachima a Anny (1768)
  Varhaňovce

 


 
 

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca Vytlačiť
 

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca


 
 

VinobranieVytlačiť
 

vinobranie2019.jpg


 
 

Praktická ukážka rezu ovocných drevínVytlačiť
 

rez_ovocnych_drevin.jpg


 
 

Mobilný odber krviVytlačiť
 

odber_krvi.jpg


 
 

Stratený psíkVytlačiť
 

Prosím o pomoc pri hladaní psíka

Je to fenka, počúva na meno "Dali". Je to pekinský palcový pinc, má 17 rokov nepočuje a ťažšie chodí na zadné labky.

Ak ju nájdete zoberte ju k sebe a volajte prosím na: 0908 689 021, alebo 0915200473. Alebo kontaktujte obecný úrad: 0911434789, 0905736149.

dalinka.jpg


 
 

Nový cestovný poriadok platný od 1.7.2019Vytlačiť
 

Nový cestovný poriadok platný od 1.7.2019

od 1.7.2019

 • spoj č.61 z Košíc do Šarišských Bohdanoviec, počas prázdnin, pôjde o 15 min. skôr – t.j. o 5,50 hod. a nebude končiť v Ortášoch
 • spoj č.4 z Brestova do Košíc, počas prázdnin, pôjde o 6,25 hod. cez Ortáše

  


 
 

Efektivita zberu triedeného odpaduVytlačiť
 

Efektivita zberu triedeného odpadu

Rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu v roku 2018

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., ktorá je zmluvným partnerom našej obce, zverejnila rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu. Do portfólia tejto spoločnosti patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku.

Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.

Obec Šarišské Bohdanovce sa v roku 2018 umiestnila na 90. mieste (v kategórií do 5 tisíc obyvateľov) s ukazovateľmi: efektivita 50,52 g/l a vyťažiteľnosť 39,49 kg.

envi-pack_rebricek.jpg

ocenenie_ekotorysa-page-001.jpg

V rámci združenia obcí Ekotorysa, ktoré združuje 30 obcí z okresu Prešov, získala naša obec ocenenie za 2. miesto v triedení odpadov v roku 2018.

Veríme, že sa nám pre trvalo udržateľný život spoločne bude dariť zvyšovať množstvá vytriedeného a recyklovaného odpadu.


 
 

Označenie psovVytlačiť
 

Označenie psov

pes.jpg

 

Obec  Šarišské Bohdanove v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

 • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
 • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

 

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 • najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

 

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9


 
 

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu


 
 

... SME V POHYBE! príď, zašportuj si, zabav saVytlačiť
 

...sme v pohybe!


 
 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 

Africký mor ošípaných


 
 

Cvičenie Tabata v LemešanochVytlačiť
 

Cvičenie Tabata v Lemešanoch

Začíname: 13.09.2018 v čase 09.30 – 10.30 v Záhrade Pohybu
Tréningy budú každý štvrtok od 9:30 – 10:30
Tréner: Gabriel (jogabatic.eu) - certifikovaný tréner tabaty, kalisteniky, detskej atletiky, kondičný tréner
Cena: 2 €/hod

 
Milí rodičia, počas cvičenia sa postaráme o Vaše deti
Vonkajšie ihrisko 
Pumptrack
Loptové a spoločenské hry
Tvorivé dielne

 
Zopár výhod TABATY:

 • zlepšuje redukciu hmotnosti
 • v jednom tréningu zapojíš veľký počet svalových partií za krátku dobu
 • niekoľko významných štúdií poukazujú na to, že HIIT tréning je najlepší na budovanie svalov a odbúravanie tuku spomedzi všetkých ostatných tréningov
 • tvoje telo spaľuje ešte dlho po tréningu, dokonca až 48 hodín

 
Viac info na facebookovej stránke Záhrada Pohybu, alebo na tel.č.: 0905 856 745, pripadne na e-mail: zahradapohybu@gmail.com


Tešíme sa na Vás!

zahrada_pohybu.jpg


 
 

Práca v Prešove: operátor CNC strojovVytlačiť
 

spinea.jpg


 
 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 


 
 

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2018Vytlačiť
 

 

hasičský a záchranný zbor logoPožiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne  škody ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou  pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí nezodpovední občania uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastov a ich blízkosti. Nebezpečenstvo vzniku požiaru vytvára aj odhodená neuhasená cigareta a hlavne hra detí so zápalkami, ktoré sú častou príčinou vzniku požiarov.

Z výsledkov požiarovosti Slovenskej republiky, bolo podľa priestoru vzniku požiaru v roku 2017 evidovaných 162 lesných požiarov s priamou škodou 410 330,- €, čo je nárast o 26 požiarov oproti roku 2016. Pri týchto požiaroch nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.

Podľa rozboru požiarovosti za rok 2017 v okrese Prešov, príslušníci Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 69 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 6 požiarov viac.  V 36 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 8 prípadov viac ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 11 720,- €. V lesnom hospodárstve v okrese Prešov neboli zaznamenané žiadne lesné požiare.

V okrese Sabinov taktiež nebol v lesnom hospodárstve v roku 2017 zaznamenaný žiadny lesný požiar. Hasiči z hasičských staníc v Sabinove a Lipanoch, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovali pri 40 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 6 požiarov menej. V 32  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 5 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 96 760,- €.

Každoročne sa opakujúcim javom je vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Spoločným úsilím pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí, pri dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru chceme chrániť nielen lesy, ale aj Vaše životy, zdravie a majetok.   

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský, samostatný inšpektor oddelenia požiarnej  prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove.


 
 

Zaregistrujte sa na odber noviniek e-mailomVytlačiť
 

Stačí ak sa zaregistrujete a na Váš e-mail budú pravidelne zasielané novinky z webovej stránky obce. Registráciu je možné vykonať kliknutím na "Registrovať". Po kliknutí sa Vám otvorí stručný registračný formulár, v ktorom je nutné vyplniť vaše prihlasovacie meno a e-mail a zároveň určiť z ktorej oblasti si želáte dostávať informácie o zmenách. Môžete vybrať zo štyroch oblastí:

 • oznamy
 • kultúra a šport
 • vzn
 • uznesenia Obecného zastupiteľstva

 

Po potvrdení registrácie bude na Vami zadaný e-mail zaslaná správa s prihlasovacími údajmi. Svoju registráciu potvrdíte prvým prihlásením. V prípade, že sa neprihlásite do 14 dní, Vaša registrácia bude považovaná za neplatnú. Po úspešnej registrácií Vám budú zasielané e-mailom novinky z oblastí o ktoré ste prejavili záujem pri registrácií.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka