Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy všeobecne záväzných nariadeníVytlačiť
 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení na pripomienkovanie

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

NÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o poskytovaní dotácií a členských príspevkoch z rozpočtu obce na území obce Šarišské Bohdanovce navrh_VZN_ 1.2018.pdf navrh_VZN_ 1.2018.pdf (246.8 kB)
NÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na úseku opatrovateľskej služby na území obce Šarišské Bohdanovce navrh_VZN_2.2018.pdf navrh_VZN_2.2018.pdf (315.3 kB)
NÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o záväznej časti územného plánu obce Šarišské Bohdanovce navrh_VZN_3.2018.pdf navrh_VZN_3.2018.pdf (134.4 kB)

 
 
  • Streda114graphic-icon
  • Štvrtok91graphic-icon
  • Piatok8-4graphic-icon

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu?
 
 
213

 
 
 
329

 
 
 
60

 
 
 
69

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka