Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Schválené všeobecne záväzné nariadeniaVytlačiť
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o poskytovaní dotácií a členských príspevkoch z rozpočtu obce na území obce Šarišské Bohdanovce VZN_1.2018.pdf VZN_1.2018.pdf (358.7 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na úseku opatrovateľskej služby na území obce Šarišské Bohdanovce VZN_2.2018.pdf VZN_2.2018.pdf (416.9 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o záväznej časti územného plánu obce Šarišské Bohdanovce VZN_3.2018.pdf VZN_3.2018.pdf (196.8 kB)

 
 

Rozpočet na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 

Rozpočet na roky 2019 - 2021

Rozpočet na roky 2019 - 2021 rozpocet_na_roky_2019-2021.pdf rozpocet_na_roky_2019-2021.pdf (311.3 kB)
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021 dovodova_sprava_2019-2021.pdf dovodova_sprava_2019-2021.pdf (283 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb v obci Šarišské Bohdanovce

 

Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 648
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 407
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 402
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 402
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7
Počet zvolených poslancov: 7
   

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 
1. Jozef Daňko, Mgr.  
2. Lukáš Čontofalský, Mgr.  
3. Marián Zgola  
4. Patrik Halčišák  
5. Ján Kaňuk, doc.RNDr.,PhD.  
6. Cyril Čontofalský  
7. Bohumír Tomaško, Ing.  
   

Za starostu obce bol zvolený:

 
Peter Merkovský  
  

  

Výsledky volieb v obci Šarišské Bohdanovce vysledky.pdf vysledky.pdf (40.7 kB)
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci zapisnica_volebnej_komisie.pdf zapisnica_volebnej_komisie.pdf (259.8 kB)

 
 

Výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2017Vytlačiť
 

Výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2017 vyrocna_sprava_2017.pdf vyrocna_sprava_2017.pdf (704 kB)
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo sprava_nezavisleho_auditora_2017.pdf sprava_nezavisleho_auditora_2017.pdf (200.7 kB)

 
 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov v období vykurovacej sezóny Vytlačiť
 

hazz.jpgNedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej sezóny nevypláca

Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch ktoré s nimi súvisia.

Z rozboru požiarovosti vyplýva, že v okresoch Prešov a Sabinov bolo od 01.09.2017 do 30.04.2018 zaznamenaných 158 požiarov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 648 680 eur a uchránené hodnoty vo výške 1 368 740 eur. Vo dvoch prípadoch sa jednalo o požiar rodinného domu, pri ktorých došlo k usmrteniu 2 osôb. Ako príčinou vzniku požiarov bola určená nedbalosť pri fajčení. Počas  vykurovacieho obdobia vzniklo 48 požiarov, pri ktorých bolo zranených 5 osôb pri obsluhe a poruche vykurovacieho telesa dymovodov a komínov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia bolo vyhorenie sadzí v komíne a zle umiestnenie (inštalácia) vykurovacieho telesa, dymovodu. 

V objekte farského úradu v obci Brezovička a rodinnom dome obec Fintice vznikol požiar pôsobením teploty od krbu, kde došlo k iniciovaniu horenia horľavých látok, zabudovaných v stropnej a strešnej konštrukcii. Nezabúdajme že pre stavbu krbu musí byť spracovaná technická dokumentácia. Pripojenie krbovej vložky na komín prostredníctvom dymovodu musí byť vyhotovené v zmysle platných právnych predpisov. Každý dokončený krb musí mať návod na používanie a revíznu správu, ktorú môže vyhotoviť len odborne spôsobila osoba.

Z uvedenej štatistiky požiarovosti vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach v rodinných domoch a obytných domoch, Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád:

  • komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Dbajte na pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly. Vymetanie  sadzí  v komíne a vyberanie pevných usadenín musí  byť samozrejmosťou, rovnako ako kontrola technického stavu,
  • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,     
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, 
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,  
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov, 
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, 
  • nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa, 
  • pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor, napr. v kúpeľni, na často používané infražiariče. Tie sa rozžeravia  na vysoké  teploty, a preto  sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m nesmú vôbec vyskytovať.
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.  

 

Pamätajte – čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v danej problematike.    

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a  záchrannému  zboru  na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

 
 

„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
záverečné stanovisko


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


 
 

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Šarišské Bohdanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 zaverecny_ucet_obce_2017.pdf zaverecny_ucet_obce_2017.pdf (536.8 kB)
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Bohdanovce sprava_nezavisleho_auditora_zuo2017.pdf sprava_nezavisleho_auditora_zuo2017.pdf (185.3 kB)

 
 

Rozsah hodnotenia (Územný plán obce Šarišské Bohdanovce)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho krajaVytlačiť
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja oznamenie_o_prerokovani_uzemneho_planu_psk.pdf oznamenie_o_prerokovani_uzemneho_planu_psk.pdf (114.3 kB)

 
 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2018 - 2020Vytlačiť
 

Rozpočet na rok 2018 - 2020 rozpocet_2018-2020.pdf rozpocet_2018-2020.pdf (243.3 kB)

 
 

Stavebné povolenie - chodník pri ceste III/3325 (III/050201)Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu?
 
 
219

 
 
 
338

 
 
 
61

 
 
 
71

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka